Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-08-31

Bendroji dalis

 1. Judesio studijos „Sensum judesio studija“ (toliau – Studija), esančios adresu Nidos g. 1-86 (Naujoje Pilaitėje) Vilniuje taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Studijos paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Studijos paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo parašu patvirtinti, jog susipažino su Taisyklėmis ir jų laikytis.
 2. Prieš pradedant lankytis Studijoje, rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.
 3. Nepilnamečiai nuo 12 iki 17 metų gali naudotis Studijos paslaugomis pateikę tėvų (globėjų) raštišką sutikimą bei kartu su tėvais (globėjais) patvirtinę, jog susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Tėvų (globėjų) raštiškas sutikimas turi būti pateiktas prieš pirmąją treniruotę Studijoje. Tėvai (globėjai) parašu patvirtina, jog nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis. Taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Studijai bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Lankytojas, atvykęs į Studiją su nepilnamečiu asmeniu, atsako už jo saugumą, visa atsakomybė dėl nepilnamečio asmens sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl kartu atvykusio nepilnamečio asmens sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.
 5. Lankytojai, norintys naudotis Studijos paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau – Abonementas).
 6. Norint naudotis Studijos paslaugomis Lankytojas turi nurodyti savo vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis (telefono numerį ir el. pašto adresą). Tai pateikdamas Lankytojas sutinka nurodytais kontaktais gauti informaciją susijusią su Studijos veikla.
 7. Vertingų daiktų ir pinigų į Studiją neštis nerekomenduojame. Lankytojai asmeninius daiktus gali laikyti rakinamose spintelėse persirengimo kambaryje. Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Užmiršti Lankytojo daiktai Studijoje saugomi 30 dienų.
 8. Persirengus, prieš išeinant, spintelės raktas paliekamas spintelės durelių spynelėje. Pametus arba išsinešus raktą už Studijos ribų,  sumokama 3 € kompensacija.
 9. Į treniruočių salę Lankytojai įleidžiami tik su švaria sportui skirta sportine apranga ir kojinėmis. Privaloma atsinešti ir treniruotės metu mūvėti kojines. Higienos sumetimais prašome nesportuoti basomis kojomis.
 10. Studijos administracija be įspėjimo turi teisę savo nuožiūra keisti kainas, tvarkaraščius, specialistus ir Studijos taisykles. Taip pat gali atšaukti grupines ar individualias treniruotes apie tai įspėjus (telefonu arba el. paštu) Lankytoją (ne vėliau kaip valanda iki užsiėmimo pradžios; kitu atveju numatoma kompensacija pratęsiant abonemento galiojimą arba pridedant nemokamą apsilankymą, sprendžiama pagal situaciją).
 11. Pirmo apsilankymo grupinėje treniruotėje nuolaida (1 k. už 9 €) galioja tik Studijos naujokams, kurie į Studiją atvyko pirmą kartą. Pvz. ši nuolaida negalioja, jei Lankytojas jau lankėsi individualioje treniruotėje arba kineziterapiniame ištyrime, šiuo atveju taikomos reguliarios abonementų ir vienkartinių apsilankymų kainos.
 12. Studijos administracija be įspėjimo turi teisę savo nuožiūra keisti grupinę treniruotę vedančią specialistę (kineziterapeutę-trenerę). Pasikeitus kineziterapeutei, tai nėra priežastis atšaukti treniruotę likus mažiau nei 5 valandos iki grupinės treniruotės arba pratęsti abonemento galiojimą.
 13. Studijos darbuotojai turi teisę fotografuoti, filmuoti treniruotes bei platinti savo internetiniame puslapyje, Facebook profilyje, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Apie tai, kad treniruotės metu bus fotografuojama ar filmuojama bus pranešama registracinėje sistemoje arba Studijoje dirbančio specialisto. Asmenys, kurie nenori viešinti savo atvaizdo, turi apie tai pranešti prieš treniruotę. Jie nebus fotografuojami ar filmuojami.
 14. Lankytojams Studijos patalpose draudžiama: būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų; fotografuoti ar filmuoti komerciniais tikslais be Studijos administracijos raštiško leidimo; įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti; sąmoningai gadinti Studijos materialinį turtą. Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Studiją ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Studijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 15. Lankytojas, parašu patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis, sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris ir el. paštas) būtų naudojami su Studijos veikla susijusiais tikslais. Studija įsipareigoja saugoti Lankytojo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį.
 16. Lankytojui sutikus (sutikimo formoje pasirašant už Taisykles), Studija jo nurodytu el. paštu gali siųsti Studijos naujienlaiškį. Lankytojas apie savo norą gauti naujienlaiškį gali informuoti pasirašydamas, jog sutinka su studijos taisyklėmis ar pildydamas registracijos anketą į organizuojamą renginį Studijoje. Studijos naujienlaiškio galima atsisakyti apie tai informavus el. paštu.

Grupinių treniruočių abonementai ir pratęsimas

 1. Norint naudotis Studijos paslaugomis (grupinėse ar individualiose treniruotėse rezervuoti vietą ir kt.) – būtinas išankstinis apmokėjimas. Į mankštas galima registruotis tik atlikus išankstinį mokėjimą pervedimu arba studijoje grynais, kortele. Neatlikus išankstinio mokėjimo už paslaugas, registracija į mankštą be įspėjimo gali būti atšaukta.
 2. Įsigijus abonementą (4, 8, 12 kartų), jis pradeda galioti nuo pirmo užsiėmimo ir galioja 30 dienų (pvz. jei Lankytojas įsigijo ir aktyvavo abonementą spalio 1 dieną, tai šis abonementas galios iki spalio 30 dienos imtinai; aktyvuojama pirmo užsiėmimo metu). Pasibaigus Abonemento galiojimo laikui, nepanaudoti kartai į kitą mėnesį nėra perkeliami. Jie anuliuojasi kartu su Abonemento galiojimo laiku.
 3. Įsigijus abonementą (4, 8, 12 kartų) arba vienkartinius apsilankymus, Lankytojas juos turi aktyvuoti (aktyvuojama pirmo užsiėmimo metu) per 3 mėnesius nuo Abonemento ar vienkartinių apsilankymų įsigijimo dienos, kitu atveju laikoma, kad paslauga panaudota ir Lankytojui pinigai nėra grąžinami.
 4. Treniruotes lankyti galima tokiu dažnumu ir laiku, kaip nori Lankytojas, tačiau įsigytus Abonemento kartus reikia išnaudoti per 30 dienų nuo pirmo apsilankymo.
 5. Su vienu Abonementu gali sportuoti tik vienas narys. Abonementas yra vardinis. Išimties atveju, suderinus su administracija, sąlygos gali būti koreguojamos.
 6. Lankytojai Studijos paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Būtina išankstinė registracija į kiekvieną treniruotę.
 7. Grupines treniruotes galima atšaukti likus ne mažiau kaip 5 val. iki jos pradžios (išskyrus rytines, plačiau 8 punkte). Registracijos atšaukimas galimas iki grupinės treniruotės pradžios likus ne mažiau kaip 5 val. Neatšaukus savo apsilankymo prieš 5 valandas ir neatvykus į grupinę treniruotę, Lankytojo su Abonementu apsilankymas aktyvuojamas (nuskaičiuojamas vienas abonemento kartas).
 8. Registracijos atšaukimas į rytines 8:30, 9:00 ir 10:15 mankštas galimas tik iš vakaro iki 21:00 val. Neatšaukus savo apsilankymo į rytinę treniruotę iš vakaro iki 21 val. ir neatvykus į grupinę treniruotę, Lankytojo su Abonementu apsilankymas aktyvuojamas (nuskaičiuojamas vienas abonemento kartas).
 9. Abonemento galiojimo laikas Studijos administracijos nutarimu gali būti pratęsiamas kelionės ar ligos atveju 7 dienomis.
 10. Studijos administracija be įspėjimo turi teisę savo nuožiūra keisti grupinę treniruotę vedančią specialistę (kineziterapeutę). Pasikeitus kineziterapeutei, tai nėra priežastis atšaukti treniruotę likus mažiau nei 5 valandoms iki grupinės treniruotės arba pratęsti abonemento galiojimą.
 11. Jei treniruotėje yra užsiregistravęs tik vienas ar du Lankytojai, Studijos kineziterapeutės neįsipareigoja vesti grupinės treniruotės. Lankytojas apie tokią situaciją bus informuotas nurodytais kontaktais. Taip pat Lankytojui gali būti pasiūlytas kitas laikas, prijungiant jį prie kitos grupės.
 12. Lankytojui nusipirkus Abonementą ir jam persigalvojus nebesportuoti, pinigai negrąžinami.
 13. Lankytojui permokėjus (arba jei Studijos administracijos nutarimu nepanaudoti pinigai laikomi permoka, pvz. Lankytojas įsigijo Abonementą, tačiau laiku įspėjęs Studijos administraciją, neatvyko į pirmą užsiėmimą; tokiu atveju, abonementas nėra aktyvuojamas) ši permoka galioja 3 mėnesius. Praėjus šiam terminui, laikoma, kad permoka panaudota.

Individualios treniruotės ir rezervacijos patvirtinimas

 1. Individualios treniruotės rezervacija patvirtinama Lankytojui atlikus išankstinį mokėjimą pervedimu. Jeigu Lankytojas neatvyksta į individualią treniruotę arba apie tai praneša likus mažiau nei 24 val. iki pradžios, sumokėti pinigai lieka studijai. Ši taisyklė galioja ir kineziterapinio ištyrimo paslaugai.
 2. Lankytojas, apie neatvykimą pranešęs prieš 24 valandas ar anksčiau, turi teisę atgauti sumokėtus pinigus arba šį apmokėjimą panaudoti kitu laiku arba kitai Studijos teikiamai paslaugai įsigyti per 3 mėnesius nuo mokėjimo atlikimo.

Dalyvavimas Studijos renginiuose

 1. Lankytojas, norėdamas dalyvauti Studijos organizuojamame renginyje, privalo užsiregistruoti.
 2. Jei Lankytojas neatvyko į organizuojamą renginį, sumokėti pinigai nėra grąžinami ir negali būti panaudojami kitoms Studijos paslaugoms įsigyti.
 3. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.
 4. Lankytojas Studijos renginyje dalyvaudamas kartu su nepilnamečiu asmeniu, atsako už jo elgesį Studijoje, bet kokį jo (bei savo) sveikatos sutrikimą ir atsako už jo padarytą žalą Studijai bei tretiesiems asmenims LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Studija gali teikti pasiūlymus, informaciją apie vykstančius renginius, akcijas ir naujienas (įskaitant naujienlaiškį), teirautis nuomonės apie paslaugas, tvarkyti Lankytojo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.  Lankytojas bet kada gali atsisakyti šio sutikimo informavęs Studijos administraciją el. paštu.